เครื่องวัดความขุ่น วัดคลอรีนรวมและคลอรีนอิสระรุ่น HI93414

เครื่องวัดความขุ่น วัดคลอรีนรวมและคลอรีนอิสระรุ่น HI93414 วัดความขุ่นและคลอรีนที่มีความแม่นยำสูง เครื่องวัดนี้เป็นการรวมตัวกันของ nephelometer และ photometer เพื่อวัดพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดในน้ำดื่ม: ความขุ่นและคลอรีน เครื่องวัดนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานความขุ่นของ AMCO-AEPA-1 และมาตรฐานของคลอรีนทุติยภูมิของ NIST ที่ใช้สำหรับการสอบเทียบและการตรวจสอบสมรรถนะ HI93414 เป็นไปตามข้อกำหนดของ EPA Method 180.1 และ Standard Methods สำหรับการตรวจสอบน้ำและน้ำเสีย 2130 B สำหรับการวัดค่าความขุ่นวัดคลอรีนมีการปรับ EPA Method 330.5 และ Standard Method 4500-Cl Fast Tracker ™ ระบบระบุแท็ก (T.I.S) USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูล ใช้งานได้กับแบตเตอรี่หรือสายไฟ

HI93414 เป็นเครื่องวัดหลายตัวแปรที่ใช้วัดค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดในการดื่มน้ำ ได้แก่ ความขุ่นและคลอรีน เครื่องมือนี้ขึ้นอยู่กับระบบออปติคอลอันล้ำสมัยซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำโดยการลดแสงรบกวนและการรบกวนของสี การสอบเทียบเป็นระยะกับมาตรฐานที่ให้มาจะชดเชยความแปรผันของความเข้มของหลอดไฟทังสเตน ส่วนมิเตอร์วัดค่าใช้ตัวกรองคลื่นรบกวนขนาดแคบ 525 นาโนเมตรเพื่อรักษาความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการวัดคลอรีนอิสระและรวม การวัดทั้งหมดทำด้วย cuvettes กลมขนาด 25 มม. ประกอบไปด้วยแก้วแสงพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถวัดความขุ่นและคลอรีนสูงสุดได้

HI93414

Specification รุ่น HI93414

 • Range 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 1000 NTU
 • Resolution 0.01; 0.1; 1 NTU
 • Range Selection automatic
 • Accuracy ±2% of reading plus 0.02 NTU
 • Repeatability ±1% of reading or 0.02 NTU, whichever is greater
 • Stray Light < 0.02 NTU
 • Light Detector silicon photocell
 • Method ratio nephelometric method (90° & 180°)
 • Measuring Mode normal, average, continuous
 • Turbidity Standards < 0.1, 15, 100, and 750 NTU
 • Calibration two, three, or four-point calibration
 • Free and Total Chlorine Range 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
 • Free and Total Chlorine Resolution 0.01 mg/L (ppm) from 0.00 to 3.50 mg/L (ppm); 0.10 above 3.50 mg/L (ppm)
 • Free and Total Chlorine Accuracy ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L
 • Light Detector silicon photocell with 525 nm narrow band interference filter
 • Method adaptation of the USEPA Method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G.
 • Standards 1.00 mg/L (ppm) free chlorine; 1.00 mg/L (ppm) total chlorine
 • Calibration one-point calibration

ใส่ความเห็น