เครื่องวัดความดังเสียง Dawson รุ่น DSM141

เครื่องวัดระดับเสียง DSM141เครื่องวัดความดังเสียง Dawson รุ่น DSM141 เป็นมัลติฟังก์ชั่พกพาเครื่องวัดระดับเสียงดิจิตอลขั้นพื้นฐานวัดระดับเสียงรอบข้างตั้งแต่ 30 เดซิเบลจะ 130dB มีช่วงความถี่ของ 30Hz ~ 8 kHz คุณสมบัติจอแสดงผล LCD Auto-ตั้งแต่ปิดอัตโนมัติ แม็กซ์จอแสดงผลเดซิเบล Backlight ได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติโหมดจอแสดงผลและช่วงคู่มือการใช้งานสูงสุด/ต่ำสุด

แสดงเดซิเบล/SONE ข้อมูลกลับแสงถือต่ำ การตรวจวัดระดับความดังเสียง โดยใช้เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) ซึ่งให้ผลของที่วัดที่มีหน่วยเป็น เดซิเบล (เอ) ปกติจะทำการวัดที่ระดับหูของตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินระดับความดังเสียงที่ได้รับว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

ทั้งนี้ผลการวัดจะนำมาเทียบมาตรฐานของเสียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ทำงานไม่เกิน 7 ชม./วัน ระดับเสียงต้องไม่เกิน 91 dB A – ทำงาน 7-8 ชม./วัน ระดับเสียงต้องไม่เกิน 90 dB A – เกินวันละ 8 ชม. ระดับเสียงต้องไม่เกิน 80 dB A – นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในที่ระดับเสียงเกินกว่า 140 dB A

คุณลักษณะเด่นเครื่องวัดเสียง Dawson รุ่น DSM141:

  • เสียงในช่วงความถี่ระดับ: 30dB ~ 130dB
  • ช่วงความถี่เป้าหมาย: 30Hz ~ 8KHz
  • A / C น้ำหนัก
  • โหมดช้าด่วน
  • รถยนต์และช่วงคู่มือการใช้งาน
  • MAX / นาทีการแสดงผล
  • เดซิเบล
  • Blacklight
  • เก็บข้อมูล
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

ใส่ความเห็น