ความสำคัญของความเค็มในน้ำต่อการดำรงชีวิต

เครื่องวัดความเค็มค่าความเค็มเป็นตัวชี้วัดความเข้มข้นของเกลือที่ละลายในน้ำ ความเค็มเป็นวัดทางอ้อมโดยการทดสอบความนำไฟฟ้าของน้ำ น้ำที่มีความเค็มหรือปริมาณเกลือมากจะนำไฟฟ้ามากกว่าน้ำที่มีเกลือละลายอยู่น้อย น้ำจืดเกือบจะไม่มีเกลือละลายอยู่ ในขณะที่น้ำมีความเค็มในช่วงของ 34-36 ส่วนต่อพัน (PPT) จัดอยู่ในกลุ่มน้ำกร่อย

ความเค็มของน้ำเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพน้ำ เพราะสายพันธุ์ของสัตว์และพืชชีวิตอยู่รอดในช่วงที่แตกต่างกันของความเค็ม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในความเค็มอาจก่อให้เกิดความเครียดหรือแม้กระทั่งสัตว์น้ำตาย เพื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และอาจจะมีผลทำลายล้างระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง

แหล่งที่มาของความเค็มในน้ำจืดรวมถึงการไหลบ่าของเมืองและชนบทจากอุตสาหกรรมสิ่งปฏิกูลการเกษตรและน้ำฝน สำนักหักบัญชีของพืชยังสามารถทำให้ยกระดับความเค็มเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลในตารางน้ำ พื้นที่ภายในวงเงินน้ำขึ้นน้ำลงของแม่น้ำที่ไหลลงไปในทะเลจะได้สัมผัสกับความผันผวนของความเค็มระหว่างน้ำต่ำและสูง อ้อยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในความเค็มเป็นน้ำจืดเข้าสู่ปากแม่น้ำแควจากที่เป็นไปตามน้ำทะเลไปในจากมหาสมุทร

โดยใช้เครื่องวัดความเค็ม (Salinity meter) เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการวัดความเค็ม อุปกรณ์การทดสอบความเค็มได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้ในสนามและเหมาะสำหรับการวัดความเค็มในน้ำผิวดินน้ำใต้ดินและน้ำเสีย มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายสำหรับการทดสอบความเค็มอยู่ มันอาจจะใช้เพื่อแสดงว่าน้ำมีความปลอดภัยสำหรับการชลประทานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำการเกษตร ความเค็มเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานสำหรับการตรวจสอบน้ำในการเลี้ยงปลาและยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจสอบความเค็มในการปฏิบัติอุตสาหกรรม การทดสอบความเค็มสามารถช่วยในการกำหนดขอบเขตที่ไหลบ่าและการปล่อยน้ำทิ้งที่มีอิทธิพลต่อระบบน้ำ

ใส่ความเห็น