วิเคราะห์เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด BeneTech รุ่น GM700

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ อินฟราเรด BeneTech รุ่น GM700รังสีอินฟราเรด (IR) เป็นพลังงานตรงบริเวณส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าของรังสีอินฟราเรดต่ำกว่าช่วงความถี่ของแสงที่มองเห็นและที่ทำให้รังสีอินฟราเรดที่มองไม่เห็นตามนุษย์ ความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรดอยู่ระหว่าง 0.7 ไมครอนถึง 1000 ไมครอนแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถวัดความยาวคลื่นมีรังสีในช่วงระหว่าง 0.7 ไมครอนถึง 14 ไมครอน อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถวัดอุณหภูมิของอากาศเพราะการออกแบบที่เป็นเช่นนั้นเมื่อเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์นี้รู้สึกรังสีจากเป้าหมายอากาศระหว่างเซ็นเซอร์และเป้าหมายไม่ควรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใดๆ ในการวัด .

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer) ที่ผลิตด้วยการใช้งานที่หลากหลายมาก องค์ประกอบแสงและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดดำเนินการโดยวิธีการของรังสีอินฟราเรด  คลื่นรังสีอินฟราเรดมีความยาวคลื่นมากกว่าแสงที่มองเห็น ปัจจัยสำคัญในการวัดอุณหภูมิของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดคือค่า Emissivity ถูกกำหนดให้เป็น “อัตราส่วนของความเข้มของรังสีที่ปล่อยออกมาจากพื้นผิวที่ความยาวคลื่นที่ระบุและทิศทางที่ปล่อยออกมาจากร่างกายสีดำภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน” ดังนั้นการแผ่รังสีของวัตถุดำคือ 1 การแผ่รังสีของวัตถุทั้งหมดช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 1. การพิจารณาสถานที่ให้บริการนี้มีสองประเภทหลักของร่างกาย ดังนั้น Infrared Thermometer ที่ดีควรมีการปรับค่า Emissivityตามวัตถุที่จะทำการวัดแนะนำเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด BeneTech รุ่น GM700 ดูรายละเอียดเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเพิ่มเติมได้ที่ www.mvchamber.org/category/เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด BeneTech รุ่น GM700 มีคุณภาพสูง วัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอลที่ใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิของพื้นผิวของวัตถุร้อนต่างๆ ที่เป็นอันตรายหรือยากต่อการเข้าถึงวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส ทำให้ผู้วัดอุณหภูมิมีความปลอดภัยและรวดเร็ว BeneTech รุ่น GM700 มีย่านการวัดตั้งแต่ -50~700 องศาเซลเซียส สามราถปรับค่า Emissivity จาก 0.10 to 1.00 เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่ทำการวัด

รายละเอียดเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด BeneTech รุ่น GM700:

 • Memory storage function (up to 12 data)
 • Wide Temperature range with -50 ~ 700 °C (-58 ~ 1292 °F)
 • With D:S = 12:1, maximum distance from the target object
 • Highly accurate and reliable
 • Adjustable Emissivity from 0.10 to 1.00 (Preset at 0.95)
 • Spectral Response from 8 to 14 µm
 • Large clear LCD display with Backlight
 • 5 levels Battery Life Indication
 • Auto Power Off
 • Data Hold Function
 • Access surface temperature in 1 second
 • Selectable between °C and °F
 • Maximum, Minimum, Average and Difference temperature functions
 • Adjustable High / Low Temperature Alarm
 • Fast response time (0.5 seconds)
 • Measure hazardous or inaccessible objects (high-voltage parts)
 • Pre-Calibrated in Factory
 • Targeting guide or laser pointer with on/off switch for accuracy are provided
 • Laser Pointer on/off feature

ใส่ความเห็น