เครื่องวัดความดังเสียง

แนะนำเครื่องวัดความดังเสียง Benetech รุ่น GM1351

Sound Level Meterเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระดับความดังของเสียงที่แสดงในหน่วยเดซิเบล dB ค่า 0.0 dB เป็นเกณฑ์ของการได้ยินและเท่ากับ 20 UPA (Micropascals) นี้มีความสัมพันธ์กับสิ่งหนึ่งจะรับรู้เมื่ออยู่ในถ้ำลึกในห้องไร้เสียงขนาดใหญ่ เครื่องวัดระดับเสียงส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนการใช้งานรวมถึงการเลือกช่วง  A และ C การตอบสนองช้าและตรวจจับได้อย่างรวดเร็วและต่ำสุดหรือสูงสุดเครื่องวัดระดับเสียงส่วนใหญ่มีช่วงการวัดความดังเสียงอยู่ทั่วไปประมาณ 30-130 dB

เครื่องวัดระดับเสียงที่ดีและมีราคาแพงจะมีไมโครโฟนแบบถอดได้ 1คู่และ/หรือ ชุดกรอง 3 คู่ เกือบทั้งหมดได้รับการออกแบบและระบุการดำเนินการให้เป็น 1/4 ระดับมาตรฐานที่เป็นสากลของความถูกต้อง การวัดเสียงเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำมีความคลาดเคลื่อนเพิ่มเติมที่ระบุไว้สำหรับคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันและชั้นของไมโครโฟนได้เป็นอย่างดี

เครื่องวัดเสียงแบ่งออกเป็น 4 class ตามมาตรฐานสากลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • เครื่องวัดเสียง class 0 เป็นหลักในการสอบเทียบ เครื่องวัดเสียงอื่นๆ และอาจจะใช้สำหรับการวัดเสียงที่มีความแม่นยำสูงมากในพื้นที่ควบคุมและ/หรือการวิจัยทางวิชาการ
 • เครื่องวัดเสียง class 1 และclass 2 มีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียง ผู้ผลิตและนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและในรัฐบาล
 • เครื่องวัดเสียง class 3 ถูกในการวัดและสำรวจเสียงโดยทั่วไป

แนะนำเครื่องวัดความดังเสียง Benetech รุ่น GM1351 เครื่องวัดรุ่นนี้ออกแบบและผ่านมาตราฐาน IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2  มีย่านการวัด 30dB-130dB จะใช้สำหรับการวัดเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อม ในเช่นอุตสาหกรรม สำนักงาน การจราจร ลำโพง เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ฯลฯ สมใจในเครื่องวัดเสียงคุณภาพสูงได้มาตราฐาน IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grendelschildren.com/category/เครื่องวัดระดับเสียง

GM1351 ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงภายนอกมีความแข็งแรงที่มีช่วงการวัดกว้างจาก 30 dB ถึง 130 เดซิเบลอุปกรณ์นี้ระดับการวัดความแม่นยำสูงที่มีความแตกต่าง1.5dB รับประกันประสิทธิภาพการทำงานและความคุ้มค่ามาพร้อมกับจอแสงไฟอัตโนมัติก็คือการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

GM1351คุณสมบัติเครื่องวัดความดังเสียง Benetech รุ่น GM1351:

 • Measuring level range 30 to 130 dBA
 • Accuracy: ± 1.5 dB
 • High performance and auto LCD backlight
 • Maximum hold Reading
 • Digital & Resolution: 4 & 0.1 dB
 • Frequency response: 31.5Hz ~ 8.5KHz
 • Frequency weighting: A (simulation of the human ear)
 • Sampling Frequency: 2 times / sec.
 • Microphone: 1 / 2 inch condenser microphone
 • Low battery indication
 • Manual / Auto off
 • Power supply: 9V battery

เครื่องวัดความดังเสียง Dawson รุ่น DSM141

เครื่องวัดระดับเสียง DSM141เครื่องวัดความดังเสียง Dawson รุ่น DSM141 เป็นมัลติฟังก์ชั่พกพาเครื่องวัดระดับเสียงดิจิตอลขั้นพื้นฐานวัดระดับเสียงรอบข้างตั้งแต่ 30 เดซิเบลจะ 130dB มีช่วงความถี่ของ 30Hz ~ 8 kHz คุณสมบัติจอแสดงผล LCD Auto-ตั้งแต่ปิดอัตโนมัติ แม็กซ์จอแสดงผลเดซิเบล Backlight ได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติโหมดจอแสดงผลและช่วงคู่มือการใช้งานสูงสุด/ต่ำสุด

แสดงเดซิเบล/SONE ข้อมูลกลับแสงถือต่ำ การตรวจวัดระดับความดังเสียง โดยใช้เครื่องมือวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) ซึ่งให้ผลของที่วัดที่มีหน่วยเป็น เดซิเบล (เอ) ปกติจะทำการวัดที่ระดับหูของตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินระดับความดังเสียงที่ได้รับว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

ทั้งนี้ผลการวัดจะนำมาเทียบมาตรฐานของเสียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ทำงานไม่เกิน 7 ชม./วัน ระดับเสียงต้องไม่เกิน 91 dB A – ทำงาน 7-8 ชม./วัน ระดับเสียงต้องไม่เกิน 90 dB A – เกินวันละ 8 ชม. ระดับเสียงต้องไม่เกิน 80 dB A – นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในที่ระดับเสียงเกินกว่า 140 dB A

คุณลักษณะเด่นเครื่องวัดเสียง Dawson รุ่น DSM141:

 • เสียงในช่วงความถี่ระดับ: 30dB ~ 130dB
 • ช่วงความถี่เป้าหมาย: 30Hz ~ 8KHz
 • A / C น้ำหนัก
 • โหมดช้าด่วน
 • รถยนต์และช่วงคู่มือการใช้งาน
 • MAX / นาทีการแสดงผล
 • เดซิเบล
 • Blacklight
 • เก็บข้อมูล
 • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

เครื่องวัดความดังเสียงถูกนำมาใช้ในการวัดระดับเสียงในพื้นที่

 ข้อมูลแต่ละคนมีเครื่องมือของตัวเองเช่นเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับแพทย์และโรงพยาบาลเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับคนงานก่อสร้างและชอล์กแม้กระดานดำและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับอาชีพการเรียนการสอน ในเขตของมลพิษทางเสียงและเสียงรบกวนควบคุมชิ้นที่สำคัญที่สุดของอุปกรณ์คือเครื่องวัดความดังเสียง

เครื่องวัดเสียงถูกนำมาใช้ในการวัดระดับเสียงในพื้นที่และคุณจะพบว่าระดับเสียงดิจิตอลเมตรเป็นที่นิยมมาก ระดับการบันทึกเสียงเมตรได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในสนามและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมระดับเสียงเมตร (SLM) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความถี่ถ่วงน้ำหนักการวัดระดับความดังของเสียงที่แสดงใน dB-SPL 0.0 dB-SPL เป็นเกณฑ์ของการได้ยินและเท่ากับ 20uPa (micropascals) นี้มีความสัมพันธ์กับสิ่งหนึ่งจะรับรู้เมื่ออยู่ในถ้ำลึกในห้องไร้เสียงขนาดใหญ่

เครื่องวัดเดซิเบลเสียงอุปกรณ์ทดสอบมือถือ เมตรระดับเสียงที่มีความตั้งใจที่จะจัดขึ้นที่ความยาวของแขนในระหว่างการวัด (เพื่อลดผลกระทบของร่างกายในการวัด) หรือการรักษาความปลอดภัยที่จะยืนขาตั้งกล้องเพื่อความมั่นคงมากขึ้นสวิทช์ช่วง SPL มีความสมดุลระหว่างการลดระดับเสียง preamp และการวัดความหลากหลายของระดับความดันเสียง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเสียงที่มีอยู่ทั่วไปเมตรวัดจากประมาณ 30-130 dB-SPL และทำเช่นนี้ในช่วง 3-4

ระดับเสียงเกือบทั้งหมดเมตรได้รับการออกแบบและระบุการดำเนินการให้เป็นหนึ่งในสี่ระดับมาตรฐานสากลของความถูกต้อง:

 • ระดับ 0 เป็นหลักในการสอบเทียบ SLMs อื่น ๆ และอาจจะใช้สำหรับการวัดเสียงที่มีความแม่นยำสูงมากในพื้นที่ควบคุมและ / หรือการวิจัยทางวิชาการ
 • ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 มีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดย Acousticians ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียงอุตสาหกรรมออกแบบ / ผู้ผลิตและนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและรัฐบาล วัดทำด้วยระดับเหล่านี้ของความถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเป็นหลักฐานในความละเอียดของข้อพิพาททางกฎหมาย
 • ชั้น 3 สำรวจเสียงและ dosimeters อ่านเพิ่มเติม